نحوه خرید

لطفا جهت خرید به موارد زیر توجه داشته باشید :

در موقع معامله تصویر گوشت یا مرغ مورد نظر تلگرام خواهد شد .

در خواست خارج از لیست تا 24 ساعت تامین خواهد شد . 10 درصد مبلغ سفارش دریافت و مابقی بعد از بارگیری در موقع ترخیص دریافت می گردد .

شماره کارت  :

 

 

 

لینک کانال تلگرام مهیار پروتئین

https://t.me/mahyarprotein